جراحی زیبایی

دکترزرگری،جراحی بینی،لیپوماتیک

دکتر داریوش جلیلی جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر فریدون احمدی نژاد جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر امیرحسین جنابی متخصص گوش و حلق و بینی همدان