رشته طراحی پارچه و معرفی رشته های وابسته

سپتامبر 30, 2019
جنس شناسی پارچه

شناخت پارچه و آموزش پارچه شناسی

شناخت پارچه .شامل نکات مهمی اعم از نوع تولید پارچه ها ، ترکیبات اصلی پارچه ، موارد استفاده ، تنوع تولید و هزاران نکته دیگر مطالب […]
نوامبر 10, 2020
پارچه شناسی

پارچه شناسی

پارچه شناسی – یکی از مهمترین شاخه های رشته مد و لباس آموزش شناخت انواع پارچه ها در طبیعت و شناخت ریشه های تولید این محصول […]