" /> دانشگاههای-مد - allyma _style- استایل ،سبک عالی ما - عالیما استایل

دانشگاههای-مد

دسامبر 10, 2019

فراخوان هجدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی

فراخوان هجدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی ​​​​​به منظور حمایت از پایان نامه های حوزه رسانه، موضوع “مطالعات رسانه” به بخش ویژه هجدهمین جشنواره ملی […]
دسامبر 10, 2019

تفاهم نامه آموزشی در زمینه پوشاک دانشگاه IFM فرانسه

تفاهم نامه آموزشی در زمینه پوشاک دانشگاه IFM فرانسه بر اساس گزارش اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک حضور هیئت ایرانی در دانشگاه IFM فرانسه و […]
دسامبر 9, 2019
حمایت ازپروژه های دانشگاهی

فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشگاهی

فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشگاهی ، “سایت عالی ما” در خصوص سفارش صنایع و مودیان در پایان نامه های دانشجویی و سفارش های پژوهشی […]
می 26, 2020

نقاشی آبرنگ

نقاشی آبرنگ . آموزش آبرنگ و کتاب و فیلم آموزش آبرنگ . تکنیکی مهم در نقاشی و تصویر سازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . […]
می 8, 2020
نرم افزار کرل دراو

کرل دراو آموزش برنامه

کرل دراو .آموزش برنامه کرل به عنوان یکی از نرم افزارهای موفق در طراحی گرافیک و طراحی لباس .این نرم افزار تناسب بیشتری با رشته های […]
آوریل 23, 2020

اصول سرپرستی کارگاه پوشاک

اصول سرپرستی کارگاه پوشاک و لباس .یکی از مهمترین رشته های تخصصی که تولید کنندگان در حوزه مد و لباس و طراحان باید مطلع باشنند این […]